Behov for tannlege?

Smitteverntiltak implementeres i tannhelsetjenesten og kan påvirke din ventetid for tannbehandling.
Tannhelsetjenesten trappes nå gradvis opp for å ivareta befolkningens behov for tannbehandling. Behandlingstilbudet tilpasses anbefalinger under covid-19 utbruddet og vil endres fortløpende etter hvert som situasjonen utvikler seg.

  • Vær obs på at prisene kan være endret grunnet smittevern!
  • Tannlegen plikter å oppgi priser på sin hjemmeside.
  • Kontakt både din tannlege og andre, og be om pristilbud før du bestiller timen.
  • Ved endring i tilbudt totalpris skal tannlegen opplyse om dette før behandling igangsettes.
  • Tannlegen skal uoppfordret gi deg skriftlig pristilbud dersom totalpris for behandlingen overstiger kr 5000.

Er du misfornøyd og vil klage?
Sjekk Forbrukerrådets Tips og Råd dersom du vil klage på prisen, tannbehandlingen, feil eller skader etter behandling.

Les detaljert informasjon om tannhelsetjenesten under pandemien på Helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger for tannhelsetjenesten.

Prissammenligningstjenesten Hvakostertannlegen.no over tannklinikker i Norge er midlertidig nedlagt. Kontakt oss på hvakostertannlegen@forbrukerradet.no ved spørsmål.