/

Forbrukerrådet

Om Forbrukerrådet

Nettstedet eies og driftes av Forbrukerrådet som er en frittstående interesseorganisasjon for forbrukerne. Vi jobber for økt forbrukerinnflytelse i samfunnet, bidrar til en forbrukervennlig
utvikling og fremmer tiltak som kan bedre forbrukernes stilling.

Om tannbehandling

Tannbehandling byr på store variasjoner når det gjelder både kompleksitet og vanskelighetsgrad. Ofte kan forskjellige behandlingsalternativer være aktuelle. En undersøkelse vil gi behandler mulighet til å gi nøyaktig og grundig informasjon om behandlingsbehovet og om prisen for de aktuelle behandlingsalternativene. Noen ganger kan det også være behov for mer utredning. De oppgitte prisene er på vanlige behandlinger. Det vil si at faktisk pris kan avvike fra denne ved mer omfattende eller kompliserte problemstillinger. I tillegg kan prisvariasjon på samme tjeneste skyldes behandlers formelle fagkompetanse (spesialist/allmennpraktiserende/tannpleier).

Om priser og innhold på nettstedet

Tannlegene har opplysningsplikt på de utvalgte prispakkene som vises på nettstedet. Disse rapporteres via et eget brukergrensesnitt. Alle prisene og innholdet i hver enkelt behandling, er utarbeidet og omforent med ulike fagmiljøer, Den norske tannlegeforening, Institutt for klinisk odontologi ved UiO og Helsedirektoratet.

Kontaktinformasjon:

hvakostertannlegen@forbrukerradet.no

Pressekontakt:

Henrik Ebne , tlf. 926 36 422

Om datadeling

Vi deler våre data i henhold til utarbeidet Datadelingsavtale