/

Nyttig

Slik jobber tannhelsepersonell

Tannhelsetjenester i Norge blir utført i offentlige og private virksomheter. Behandlingene blir utført av allmennpraktiserende tannleger, tannpleiere og spesialister.

Tannlegebesøk i arbeidstiden

Regler om korttidsfravær i arbeidstiden praktiseres ulikt på ulike arbeidsplasser og også innad på større arbeidsplasser. Det er også forskjeller mellom statlige, kommunale og private virksomheter. Dette gjelder blant annet besøk til lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv. i arbeidstiden.

Den offentlege tannhelsetenesta

Den offentlege tannhelsetenesta er eit fylkeskommunalt ansvar. Den offentlege tannhelsetenesta skal organisere førebyggjande tiltak for heile befolkninga.

I tannlegestolen

Du har sjekket priser, bestilt time til undersøkelse og endelig sitter du i tannlegestolen. Behandler skal foreta en vanlig undersøkelse med to røntgenbilder. Du håper selvfølgelig at alt ser bra ut, og at du ikke har hull, skader eller andre problemer med tennene eller munnen.

Hva gjør en tannpleier?

Når du går til en tannpleier, vil tannpleieren vurdere tennene og munnen din. Gjennom samtale vil du og tannpleieren komme frem til hva dere kan gjøre i fellesskap for å ta vare på tannhelsen din. Tannpleieren tilbyr behandling, og henviser videre ved behov.

Rett til innsyn og kopi av pasientjournal

Tannleger har plikt til å gi sine pasienter innsyn i egen journal og pasienten kan også kreve å få kopi eller utskrift av denne. Dette følger av pasientrettighetsloven § 5 - 1 og helsepersonelloven § 41.

Planlegg valg av reguleringstannlege

Valget du tar får flere konsekvenser, som for eksempel pris, tidsbruk og fravær fra skole og jobb under behandlingstiden. Behandlingstid kan variere fra ett til flere år.

Støtte til behandling

Du er berettighet til full eller delvis dekning av dine kostnader til tannbehandling, hvis du tilhører en definert behandlingsgruppe, eller har en tilstand/tilfelle som gir rett til stønad.

Slik klager du på tannbehandling

Dine rettigheter til å klage på mottatt tannbehandling, eller manglende tannbehandling er lovfestet gjennom tannhelsetjenesteloven, lov om helsepersonell, lov om pasient- og brukerrettigheter, klagebestemmelser etter folketrygden.