Det mangler tannklinikker i vår oversikt. Tannhelsepersonell har forskriftspålagt plikt til å holde sine priser oppdatert på hvakostertannlegen.no, og vi jobber for å få alle med.


/

Støtte til behandling

I noen tilfeller har du krav på støtte til tannbehandling. Tannlegen vurderer om du har krav på det. Dette gir deg rett til hel eller delvis støtte:

Finn ut mer på Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

1. Sjelden medisinsk tilstand

2. Leppe-kjeve-ganespalte

3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig

4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtranplantasjon, kreft, hiv/aids)

5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjeve kirurgisk behandling)

6. Periodontitt (tannkjøttsykdommer)

7. Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)

8. Bittanaomalier (tannregulering/kjeveortoped)

9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)

10. Hyposalivasjon (munntørrhet)

11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)

12. Tannskade ved godkjent yrkesskade

13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)

14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)

15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven