/

Grunnet korona behandles kun akutte behov som skader, smerter og infeksjoner. Kontakt din tannlege per telefon ved spørsmål. Tiltakene er igangsatt for å redusere smitte.
Se pasientinformasjon fra Tannlegeforeningen

Hva gjør en tannpleier?

Når du går til en tannpleier, vil tannpleieren vurdere tennene og munnen din. Gjennom samtale vil du og tannpleieren komme frem til hva dere kan gjøre i fellesskap for å ta vare på tannhelsen din. Tannpleieren tilbyr behandling, og henviser videre ved behov.

En tannpleier forebygger problemer med tenner og tannkjøtt.

Hva er en tannpleier?

Tannpleieren arbeider i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Målgruppen er både enkeltpasienter og befolkningsgrupper. Hovedoppgaven er forebyggende arbeid. Tannpleieren er ekspert på hva du kan gjøre for å unngå problem med tenner og tannkjøtt.

Tannpleierne yter sine tjenester etter regler som er fastsatt i Lov om helsepersonell, og utfører sitt arbeid i samsvar med de krav som stilles til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.

En tannpleier er autorisert helsepersonell som har en treårig bachelorutdanning ved universitet eller høyskole.

Hvilken behandling kan tannpleieren tilby deg på tannklinikken:

Undersøke tenner og munnhule for å avdekke hull eller tannkjøttproblem

Ta røntgenbilder

Fjerne tannstein og misfarging

Sette bedøvelse

Behandle tannkjøttsykdom

Observere og vurdere munnhulelidelser

Pusse fyllinger

Gi informasjon og veiledning om forebygging av munnhelseproblemer

Henvise til tannlege eller spesialist ved behov