/

Grunnet korona behandles kun akutte behov som skader, smerter og infeksjoner. Kontakt din tannlege per telefon ved spørsmål. Tiltakene er igangsatt for å redusere smitte.
Se pasientinformasjon fra Tannlegeforeningen

I tannlegestolen

Du har sjekket priser, bestilt time til undersøkelse og endelig sitter du i tannlegestolen. Behandler skal foreta en vanlig undersøkelse med to røntgenbilder. Du håper selvfølgelig at alt ser bra ut, og at du ikke har hull, skader eller andre problemer med tennene eller munnen.

tannkrem
Stockfoto: Dreamtime

Det kan godt være at det motsatte skjer. Du har hull, og behandleren anbefaler et ekstra røntgenbilde av tannen, slik at diagnose og videre plan for behandling blir tilpasset deg på best mulig måte. En vanlig undersøkelse med to røntgenbilder inkluderer ikke et ekstra bilde. Det vil komme i tillegg, hvis behandler anser dette nødvendig i ditt tilfelle. Behandler plikter da å informere deg om hva et ekstra røntgenbilde koster.

Når det gjelder utarbeiding av planforslaget til annen eller videre behandling, er dette med i undersøkelsesprisen. Men selve behandlingen kommer i tillegg.

Det er tannbehandlers plikt å informere deg, samt gi et skriftlig kostnadsforslag hvis prisen overstiger 5000 kroner. Under 5000 kroner, er et muntlig kostnadsforslag tilstrekkelig.

Standardiserte prispakker

Alle prisene som vises på hvakostertannlegen.no, er kun for de gitte behandlingene, innenfor en normal ramme, og med standard materialvalg (det som behandler bruker mest).

Det kan være vanskelig å stille diagnose, for deretter å gi en behandlingsplan som passer deg på best mulig måte. Det er behandlers plikt å informere og gi kostnadsforslag på anbefalt behandling til deg. Derfor er prisene som vises på hvakostertannlegen.no ikke bindende dersom det oppdages at flere tiltak, annen og videre behandling bør og må gjøres.