/

Grunnet korona behandles kun akutte behov som skader, smerter og infeksjoner. Kontakt din tannlege per telefon ved spørsmål. Tiltakene er igangsatt for å redusere smitte.
Se pasientinformasjon fra Tannlegeforeningen

Planlegg valg av reguleringstannlege

Valget du tar får flere konsekvenser, som for eksempel pris, tidsbruk og fravær fra skole og jobb under behandlingstiden. Behandlingstid kan variere fra ett til flere år.

Hvis ett eller flere medlemmer i husholdningen skal starte med kjeveortopedisk behandling, kan du regne med hyppige besøk og lang behandlingstid. Det er ikke uvanlig med en behandlingstid på ca. 2,5 år. Et resultat er at fravær fra skole og arbeid øker under behandlingstiden.

Derfor er det viktig å sjekke ut hvor tilgjengelig behandlingsstedet er med hensyn til åpningstider, offentlig kommunikasjon og parkeringsplasser. Tenk også igjennom om det er mest effektivt med behandlingssted i nærheten av der du jobber/går på skole, eller bor.

For noen vil kanskje ikke utvalget av behandlingssteder være stort, og/eller ikke nødvendig. Men for de som kan velge blant flere, og som bor i tettbygde strøk, vil det være en fordel å tenke litt igjennom hvilken behandler man velger basert på geografisk plassering, fasiliteter og pris, samt eventuelle referanser.