/

Slik jobber tannhelsepersonell

Tannhelsetjenester i Norge blir utført i offentlige og private virksomheter. Behandlingene blir utført av allmennpraktiserende tannleger, tannpleiere og spesialister.

Det finnes spesialister i oral kirurgi og oral medisin, tannkjøttsykdommer, rotfylling, kjeve- og ansiktsradiologi, protetikk- og bittfysiologi, kjeveortopedi og pedodonti.

Årsverk

I den offentlige og private tannhelsetjenesten ble det registrert totalt 4 054 årsverk i 2014.

Prisene som vises på nettstedet er i all hovedsak behandlinger som utføres av allmennpraktiserende tannleger. Grunnen til det er at de 15 prispakkene som vises, er på standard normale behandlinger. God klinisk praksis gjelder for både offentlige og private tilbydere

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder i bruk av faglig skjønn ved nødvendig tannbehandling.

Veiledningen gir føringer for hvordan tannlegen forutsettes å innrette sin behandlingsplanlegging. Det er rom for å utøve skjønn, og det er en forutsetning at pasienten får informasjon og tas med på råd i valg mellom behandlingsalternativer. Det forutsettes at vilkår for informert samtykke er oppfylt.

I tillegg til å veilede tannhelsepersonell i behandlingsplanlegging vil veilederen gi informasjon om juridiske temaer som er sentrale for god klinisk praksis, som den offentlige tannhelsetjenesteloven, men også øvrig helselovgivning kommer til anvendelse. Særlig aktuelt for temaet i denne veilederen er kravet til faglig forsvarlighet, taushetsplikt og dokumentasjon i helsepersonelloven, og pasienters rett til samtykke, til informasjon og medvirkning i pasientrettighetsloven.

Det anses som god klinisk praksis å planlegge behandlingen i tråd med følgende prioriteringer:

1. Akutt behandling etter foreløpig undersøkelse og diagnose

2. Undersøkelse, diagnose, diskusjon om behandlingsalternativer

3. Informasjon og råd om forebygging av skader i tenner og munnhule

4. Begrensning av skadeutvikling og opplæring i egenomsorg

5. Behandling av patologiske tilstander i tenner, kjeve og munnhule:
- erstatning av skadet tannsubstans
- tannkjøttbehandling
- rotbehandling

6. Erstatning av tapte tenner