/

Behandlinger

 • Undersøkelse

  Undersøkelse er kontroll av tenner, tannkjøtt og munnhulen. Undersøkelsen skal vise om det er behov for behandling, med behandlingsforslag og kostnadsoverslag.

  Hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen er inkludert i prisene.

 • Fyllinger

  Fyllinger legges for å erstatte tapt eller ødelagt tannsubstans. Prisene på fyllinger varierer avhengig av størrelsen, og hvor komplisert arbeidet er.

  Hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingene er inkludert i prisene.

 • Rotfylling

  Når nerven i en tann er skadet eller død, er det nødvendig å utføre en rotfylling for å bevare tannen. Behandlingen kan kreve flere besøk. Prisen på rotfylling vil variere avhengig av rotas form, og om nerven er vital (levende) eller avital (død).

  Etter rotfyllingen må tannen ha en permanent fylling eller krone.

  Hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingene er inkludert i prisene.


 • Kroner og implantater

  Det tanntekniske arbeidet skal være i henhold til de krav som stilles i lov om forskrift om medisinsk utstyr, og Helsetilsynets retningslinjer. Be behandler om bekreftelse på dette, og opplysninger om hvor kronen blir produsert, og hvilke legeringer som skal benyttes.

  Prisvariasjoner skyldes ofte om kronen blir produsert i Norge eller utlandet.

  Alle prisene vi viser er på helkeramiske kroner.

  Hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingene er inkludert i prisene.

 • Tannkjøttsykdommer

  Behandling av tannkjøttsykdom krever grundig rensing av tennene og tannrøttene for å begrense og forebygge videre utvikling av sykdommen.
  Deler av utgiftene til behandlingen dekkes av folketrygden.
  I enkelte tilfeller kreves det et kirurgisk inngrep i tannkjøttbehandlingen.

  Hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingene er inkludert i prisene.