fast-apparatur-i-en-hel-kjeve-40-refusjon /

Sammenlign priser for fast apparatur i en hel kjeve, 40% refusjon

Lime på tannregulering på framsiden av tennene i en kjeve. Noen tilbyr hvite klosser, disse er dyrere en vanlige stålklosser. Ekstrakostnaden er ikke refusjonsbetinget, og må betales av pasienten selv. Dersom du ønsker hvite klosser så be om pristilbud.