fjerning-av-apparatur-i-en-kjeve-med-rens-75-refusjon /

Sammenlign priser for fjerning av apparatur i en kjeve med rens, 75% refusjon

Fjerne all regulering i over- eller underkjeven samt fjerne limrester samt polere opp tannoverflatene.