kirurgisk-fjerning-av-retinert-tann-eller-dyptliggende-rot /

Sammenlign priser for kirurgisk fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot

Prisene inkluderer et kirurgisk inngrep, bedøvelse, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen.