Det mangler tannklinikker i vår oversikt. Tannhelsepersonell har forskriftspålagt plikt til å holde sine priser oppdatert på hvakostertannlegen.no, og vi jobber for å få alle med.


/

Klage

 

 1. Fylkesmannen i Aust-Agder

  Postboks 788 Stoa
  4809 Arendal

  37 01 76 57 90 04 59 94 fmaaasy@fylkesmannen.no nettside
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  Søk om erstatning

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  37 01 74 91 aust-agder@pasientogbrukerombudet.no hjemmeside

 2. Fylkesmannen i Buskerud

  Postboks 1604
  3007 Drammen

  32 26 66 00 postmottak@fmbu.no nettside
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  Søk om erstatning

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  32 23 52 00 buskerud@pasientogbrukerombudet.no nettside

 3. Fylkesmannen i Finnmark

  Statens hus
  Damsveien 1
  9815 Vadsø

  78 95 03 00 fmfipostmottak@fylkesmannen.no nettside
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  22 99 45 00 Søk om erstatning

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  78 41 72 40 finnmark@pasientogbrukerombudet.no nettside

 4. Fylkesmannen i Hedmark

  Postboks 4034, 2306 Hamar

  62 55 13 61 91 34 50 62 postmottak@fmhe.no nettside
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  22 99 45 00 Søk om erstatning

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  62 55 14 90 ho@pasientogbrukerombudet.no nettside

 5. Fylkesmannen i Hordaland

  Kaigaten 9
  5020 Bergen

  55 57 20 00 postmottak@fmho.no nettside
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  Søknad om erstatning

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  55 21 80 90 hordaland@pobo.no nettside

 6. Fylkesmannen i Møre og Romsdal

  Fylkeshuset
  6404 Molde

  71 25 84 43 postmottak@fmmr.no nettside
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskaderstatning

  22 99 45 00 Søk om erstatning

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  715 70 900 mr@pasientogbrukerombudet.no nettside

 7. Fylkesmannen i Nordland

  Moloveien 10
  8002 Bodø.

  75 53 15 00 fmnopost@fylkesmannen.no nettside
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  22 99 45 00 nettside

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  75 54 79 10 inger-marie.sommerset@pasientogbrukerombudet.no nettside

 8. Fylkesmannen i Nord Trøndelag

  Postboks 2600
  7734 Steinkjer

  74 16 80 00 fmnt@fylkesmannen.no nettside
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  Søk om erstatning

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  74 11 14 60 nordtrondelag@pasientogbrukerombudet.no nettside

 9. Fylkesmannen i Oppland

  Postboks 987
  2626 Lillehammer

  61 26 60 00 postmottak@fmop.no nettside
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  22 99 45 00 Søk om erstatning

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  61 13 29 44 ho@pasientogbrukerombudet.no nettside

 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

  Tordenskiolds gate 12
  0160 Oslo

  22 00 39 04 fmoapostmottak@fylkesmannen.no nettside
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  22 99 45 00 Søk om erstatning

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  23 13 90 20 post@ombudet.no nettside

 2. Fylkesmannen i Østfold

  Statens hus
  Postboks 325
  1502 Moss

  69 47 00 00 fmospostmottak@fylkesmannen.no nettside
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  22 99 45 00 Søk om erstatning

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  69 20 90 90 ostfold@pasientogbrukerombudet.no nettside

 3. Fylkesmannen i Rogaland

  Postboks 59
  4001 Stavanger

  51 56 87 00 postmottak@fmro.no nettside
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  22 99 45 00 Søk om erstatning

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  95 33 50 50 rogaland@pasientogbrukerombudet.no nettside

 4. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

  Njøsavegen 2
  6863 Leikanger

  57 64 30 00 fmsfpost@fylkesmannen.no nettside
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  Søk om erstatning

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  902 46 678 sf@pobo.no nettside

 5. Fylkesmannen i Sør Trøndelag

  Postboks 4710, Sluppen
  7468 Trondheim

  73 19 90 00 postmottak@fmst.no nettside
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  22 99 45 00 nettside

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  73 89 78 00 st@pasientogbrukerombudet.no nettside

 6. Fylkesmannen i Telemark

  Postboks 2603
  3702 Skien

  35 58 61 00 35 58 61 10 postmottak@fmte.no nettside
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  22 99 45 00 Søk om erstatning

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  35 54 41 70 telemark@pasientogbrukerombudet.no nettside

 7. Fylkesmannen i Troms

  Postboks 6105
  9291 Tromsø

  77 64 20 00 postmottak@fmtr.no
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  22 99 45 00 Søk om erstatning

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  77 64 24 33 troms@pasientogbrukerombudet.no nettside

 8. Fylkesmannen i Vest-Agder

  38 17 60 00 postmottak@fmva.no nettside

  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  22 99 45 00 Søk om erstatning

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  38 17 69 20 vest-agder@pobo.no nettside

 9. Fylkesmannen i Vestfold

  Postboks 2076
  3103 Tønsberg

  33 37 10 00 fmvePostmottak@fylkesmannen.no nettside
  Den norske tannlegeforening

  Klagenemnd

  Norsk pasientskadeerstatning

  Søknad om erstatning

  Lov om pasient- og brukerrettigheter

  Lovdata

  Tannhelsetjenesteloven

  Lovdata

  Pasient- og brukerombudet

  33 34 77 90 vestfold@pasientogbrukerombudet.no nettside