Logg inn for å registrere klinikkinformasjon

Alle næringsdrivende innen tannhelsetjenester skal registrere prisopplysninger på Hvakostertannlegen.no, ifølge prisopplysningsforskriften.

Årsaken er at myndighetene ønsker at forbrukeren skal få en grunnleggende kunnskap om hva tjenestene koster og kunne velge tjenester ut ifra pris.

Det skal rapporteres priser på fastlagte prispakker som er definert gjennom et samarbeid mellom Forbrukerrådet, Helsedirektoratet og Tannlegeforeningen. De rapporteringspliktige skal selv logge inn og registrere prisene.

Vennligst ta kontakt med Forbrukerrådet på hvakostertannlegen@forbrukerradet.no dersom du mangler brukernavn og passord.